poniedziałek, 20 lipca 2009

Podpisz się i ty!

Magdalena Mosiewicz i Krystian Legierski napisali list do marszałka litewskiego parlamentu, wyrażający protest wobec przyjętej głośnej ustawy o szkodliwym wpływie na młodzież. List zostanie złożony w Ambasadzie Litwy, przy Al. Ujazdowskich 14 w Warszawie we wtorek, 21.07 o godz. 12.00.

Treść pisma jest następująca:

Warszawa, 17 lipca 2009

Pan Arunas Valinskas
Marszałek Sejmu Republiki Litewskiej

Szanowny Panie Marszałku,

Niepokojem napawa nas przyjęte w ostatnim czasie przez Parlament Litwy prawo w rażący sposób naruszające godność osób homoseksualnych i łamiące podstawowe prawa człowieka do wolności oraz swobody wypowiedzi.

Uważamy, że wprowadzenie do ustawy zakazu prowadzenia jakiejkolwiek debaty na temat praw istniejącej w społeczeństwie mniejszości skutecznie wyklucza Litwę ze wspólnoty demokratycznych i nowoczesnych państw europejskich.

Mają na uwadze, że wolą większości litewskiej Wysokiej Izby stało się prawne usankcjonowanie dyskryminacji części własnego społeczeństwa pragniemy wyrazić swoją solidarność z homoseksualnymi obywatelami Litwy i żywimy nadzieję, że w najbliższym czasie podjęte zostaną działania legislacyjne mające na celu uchylenie ustawy sprzeciwiającej się wartościom stanowiącym fundament cywilizacji europejskiej.

Każdy może podpisać się pod tym listem w internecie, na stronie

http://www.petycje.pl/4227

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz