poniedziałek, 17 sierpnia 2009

Zaprotestuj przeciwko encyklopedycznej homofobii

Zażenowany i zaniepokojony tym, co znajduje się z encyklopediach wydawanych przez PWN wysłałem dziś list do wydawnictwa. Najwyższy czas zwrócić uwagę wydawnictwa na poważne błędy (czy raczej homofobiczne głupoty), które się znajdują w publikacjach PWN. Zachęcam wszystkich, by dołączyli się do protestu i wysłali swój list.

Wzór listu:

"Szanowni Państwo!

Piszę w związku z faktem, że encyklopedie Państwa wydawnictwa zawierają istotne błędy, przekazują fałszywe stereotypy oraz nieprawdziwe i krzywdzące dla osób homoseksualnych treści. Pod hasłem homoseksualizm czytamy bowiem:

"homoseksualizm [gr. homós 'taki sam', 'równy', łac. sexualis 'płciowy'], med. zaburzenie identyfikacji płciowej i roli płciowej; podejmowanie zachowań seksualnych z osobnikami tej samej płci (przy możliwości swobodnego wyboru partnera); wśród mężczyzn - pederastia, wśród kobiet - miłość lesbijska." Co jest dalej napisane o homoseksualizmie w encyklopediach PWN to zbiór absurdów, fałszywych stereotypów i nieprawdziwych informacji, które nie znajdują potwierdzenia w badaniach naukowych.

Encyklopedia powinna być rzetelnym źródłem informacji, a nie zbiorem uprzedzeń i głupot. Jest zatrważającym, że wydawnictwo z wyrazem "naukowe" w nazwie wypuszcza encyklopedie z takimi nonsensami. Homoseksualizm zgodnie z wiedzą medyczną nie jest zaburzeniem identyfikacji płciowej ani roli płciowej. W ogóle nie jest zaburzeniem. Jest jedną z normalnych orientacji seksualnych.

W 1973 roku Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne wykreśliło homoseksualność z międzynarodowej listy zaburzeń psychicznych DSM. Homoseksualność nie pojawiła się w wydanym rok później siódmym wydaniu klasyfikacji DSM-II. W oświadczeniu Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego czytamy, że decyzja o usunięciu homoseksualności z listy chorób nie była wynikiem działalności tzw. lobby homoseksualnego, lecz bazowała na wielu obiektywnych i dobrze zaplanowanych badaniach naukowych, a przekonanie o patologicznym charakterze homoseksualności jest przejawem antyspołecznych uprzedzeń.

"Psychologowie, psychiatrzy i inni specjaliści zajmujący się zdrowiem psychicznym, zgadzają się co do faktu, że homoseksualność nie jest chorobą, zaburzeniem psychicznym czy problemem emocjonalnym. Ponad 35 lat obiektywnych, dobrze zaprojektowanych badań naukowych wykazało, że homoseksualność, sama w sobie, nie wiąże się z zaburzeniami psychicznymi lub emocjonalnymi czy społecznymi problemami. Homoseksualność niegdyś była uważana za chorobę, ponieważ specjaliści zajmujący się zdrowiem psychicznym i społeczeństwo dysponowali nierzetelnymi, opartymi na uprzedzeniach, informacjami.
W 1973 roku Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne uwzględniając nowe, lepiej zaprojektowane badania, usunęło homoseksualność z listy zaburzeń psychicznych i emocjonalnych. Dwa lata później, Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne podjęło uchwałę popierającą to usunięcie.
Od ponad 25 lat oba stowarzyszenia apelują do wszystkich specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego o pomoc w usunięciu piętna choroby psychicznej, którą niektórzy ludzie nadal łączą z orientacją homoseksualną."

- Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne


17 maja 1990 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), działająca na szczeblu międzynarodowym w ramach ONZ i skupiająca 193 kraje członkowskie, wykreśliła homoseksualizm z Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. Stwierdziła również, iż żadna orientacja seksualna (w tym homoseksualna) nie powinna być przez nikogo traktowana jako zaburzenie.
Środowiska naukowe przeczą obiegowym opiniom, stwierdzając, że homoseksualność nie jest chorobą czy zaburzeniem psychicznym. Wszelkie próby repatologizacji homoseksualności traktowane są przez te środowiska jako przejaw antyspołecznych uprzedzeń i dyskryminacji. Jednocześnie psychoanalitycy podkreślają szkodliwość postaw homofobicznych na społeczne funkcjonowanie mniejszości seksualnych:

"Homoseksualna orientacja nie może być uznawana za przejaw niepełnego rozwoju osobowości lub psychopatologii. Jak każde uprzedzenie społeczne, uprzedzenie wobec homoseksualności wpływa negatywnie na zdrowie psychiczne, przyczyniając się do trwałego poczucia naznaczenia i głębokiego samokrytycyzmu u osób zorientowanych homoseksualnie poprzez uwewnętrznienie tego uprzedzenia."

- Amerykańskie Towarzystwo Psychoanalityczne

W lutym 1993 roku Komitet Nadużyć w Psychiatrii (Committee on Abuse and Misuse of Psychiatry in the U.S.), działający w ramach APA, opublikował stwierdzenie, iż propagowana przez NARTH terapia konwersyjna jest nieetycznym nadużyciem psychiatrii, któremu należą się sankcje ze strony środowiska profesjonalistów.
Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, zaniepokojone poziomem postaw homofobicznych w Polsce, wydało oświadczenie, w którym dementuje fałszywe mniemania na temat homoseksualności i homoseksualistów. Stwierdza, że fałszywy jest stereotyp geja jako osoby zainteresowanej wyłącznie seksem i szczególnie skłonnej do seksualnego wykorzystywania dzieci. Podkreślając różnicę między homoseksualnością a pedofilią, głosi, że homoseksualność, w przeciwieństwie do pedofilii, nie jest uznawana obecnie za zaburzenie psychiczne. Według autorów oświadczenia wszelkie próby utrwalania powyższych stereotypów i fałszywych mniemań są domeną ludzi nieświadomych i niekompetentnych bądź też uprzedzonych do ludzi homoseksualnych. Jednocześnie autorzy zaznaczają, że tego typu postawy są krzywdzące dla homoseksualnej części społeczeństwa i utrudniają społeczne funkcjonowanie tych osób.

"Polskie Towarzystwo Seksuologiczne jest zaniepokojone krzywdzącym wpływem społecznych uprzedzeń na funkcjonowanie psychiczne i społeczne osób homoseksualnych i biseksualnych oraz jest świadome niechlubnej roli, jaką w podtrzymywaniu tych uprzedzeń odegrała niegdyś nauka, która przez ponad sto lat (do 1973 w USA i do 1991 w Europie) uznawała homoseksualność za zaburzenie psychiczne. Ówczesne mniemanie o patologicznym charakterze homoseksualności okazało się niepoparte faktami naukowymi, lecz oparte na społecznych uprzedzeniach od wieków zakorzenionych w kulturze zachodniej. Dlatego też homoseksualność została wykreślona z obu najważniejszych klasyfikacji zaburzeń psychicznych - DSM i ICD.
Jednocześnie na Polskim Towarzystwie Seksuologicznym, jako na organizacji naukowej, spoczywa odpowiedzialność za rozpowszechnianie w społeczeństwie aktualnego stanu wiedzy seksuologicznej, szczególnie jeśli społeczna dezinformacja w zakresie seksuologii podtrzymuje niesłuszną dyskryminację jakiejkolwiek grupy społecznej. "

- Polskie Towarzystwo Seksuologiczne

W odpowiedzi na sugestie, że "homoseksualizm nie mieści się w ramach normy oraz że wiąże się z poważnymi zagrożeniami związanymi z rozpadem rodziny", Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne wydało oświadczenie, w którym stwierdza, że tego typu opinie nie mają właściwego podłoża naukowego, lecz bazują na antyspołecznych przekonaniach religijnych lub politycznych:

"Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne podtrzymuje stanowisko z 1973 roku, że homoseksualność nie jest jednostką chorobową. W ostatnim czasie pojawiły się głosy kwestionujące powyższą tezę, które opierają się na założeniu, że homoseksualność może zostać "wyleczona". Podstawą tego typu twierdzeń nie są jednak rzetelne badania naukowe przeprowadzane przez kompetentnych specjalistów, lecz przekonania religijne lub polityczne nie respektujące praw obywatelskich osób homoseksualnych. "

- Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne

Pozdrawiam i czekam na odpowiedź, a przede wszystkim na dokonanie korekt w nowych wersjach encyklopedii oraz wersji internetowej!"

Adresy PWN, na które należy wyłać protest:

pwn@pwn.com.pl
bartlomiej.kaczorowski@pwn.com.pl
biuro.zarzadu@pwn.com.pl
sekretariat@pwn.com.pl
beata.gutowska@pwn.com.pl
danuta.borowska@pwn.com.pl
beata.lewandowska@pwn.com.pl

1 komentarz:

 1. Szanowni Państwo!

  Dziękujemy za zainteresowanie Państwa naszą encyklopedią i zarazem wyrażamy chęć przybliżenia zaistniałej sytuacji. Autorem haseł z dziedziny seksuologii jest dr nauk medycznych, lekarz specjalista II stopnia, seksuolog Stanisław Dulko, wieloletni członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, również współautor cytowanego przez Państwa w liście stanowiska PTS z czerwca 2006 r. (stanowiska w kwestii mylnego utożsamiania homoseksualizmu i pedofilii). Warto przy tym pamiętać, że hasła encyklopedyczne recenzowało i konsultowało dodatkowo wielu wybitnych naukowców. Zadaniem redaktorów encyklopedii jest głównie opracowanie edytorskie haseł, merytoryczną stronę tekstów pozostawiamy zasadniczo autorom i konsultantom.
  W związku z Państwa protestem zwróciliśmy się do pana dr. Dulki o ponowną konsultację haseł. W uzgodnieniu z nim zmienimy w naszej encyklopedii internetowej treść hasła homoseksualizm na wersję opracowaną w ostatnich latach i zamieszczaną już przez Wydawnictwo Naukowe PWN w nowszych encyklopediach, np. A-Z. Encyklopedia PWN (wydanie 6. z 2008 r.):
  homoseksualizm [gr.-łac.], med. podejmowanie zachowań seksualnych z osobnikami tej samej płci (przy możliwości swobodnego wyboru partnera); wśród mężczyzn — m.in. uranizm, pederastia, wśród kobiet — miłość lesbijska, safizm.


  Z poważaniem

  Bartłomiej Kaczorowski
  redaktor naczelny encyklopedii PWN

  OdpowiedzUsuń