sobota, 23 stycznia 2010

Luxemburg Luxembourg Letzebuerg

Jeszcze w tym roku Luksemburg zamierza zmienić prawo, by geje i lesbijki mogli zawierać małżeństwa. Taką obietnicę złożył minister sprawiedliwości Francois Biltgen. Zgodnie z oświadczeniem ministra prawo powinno zostać przyjęte przed przerwą wakacyjną. Biltgen jest członkiem Partii Chrześcijańsko-Społecznej (CSV) premiera Jeana-Claudea Junckera. Pięć z sześciu partii reprezentowanych w parlamencie popiera reformę prawa legalizującą małżeństwa tej samej płci. Ma ona także poparcie Luksemburczyków. Zmiana ta jest więc niemal pewna.
Warto wspomnieć, że w Luksemburgu geje i lesbijki już mogą formalizować prawnie swoje związki. W 2004 roku w Luksemburgu zalegalizowano związki partnerskie par tej samej i przeciwnej płci. Dają one jednak tylko część praw z tych, jakie mają małżeństwa. Luksemburg uznaje również konkubinaty par tej samej i przeciwnej płci. Przyznają one tylko kilka podstawowych praw z tych, jakie mają małżeństwa i związki partnerskie. Poza tym, luksemburskie prawo gwarantuje ogólny zakaz dyskryminacji przez wzgląd na orientację seksualną. Został on zawarty w kodeksie karnym i obejmuje różne dziedziny życia, w tym miejsce pracy. Przepisy te obowiązują w kraju od 1997 roku. Prawo to zakazuje również homofobicznych wypowiedzi.
Coraz więcej państw, w których istnieje możliwość zawierania związków partnerskich przez gejów i lesbijki umożliwia zawieranie osobom homoseksualnym zawieranie małżeństw. Tak uczyniła Norwegia, Szwecja, Portugalia. Prawdopodobnie w najbliższym czasie podobne zmiany zostaną dokonane w Słowenii, Finlandii i Islandii.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz